O nama

Apoteka T&A nalazi se u Ulici Darivalaca krvi, bb, odmah pored JU Kantonalne bolnice "Dr. Irfan Ljubijankić" u Bihaću. Prvoklasni građevinski prostor je namjenski urađen, o čemu postoji vjerodostojna projektna i izvedbena dokumentacija kod nadzornih organa. Ima vlastiti parking i uređen pristup za invalidna lica.

Apoteka svoje poslovanje organizira u osam prostorija: pored prodajnog prostora, tu su kancelarija direktora, soba za dežurne farmaceute, skladište, moderno opremljen laboratorij za galensku proizvodnju lijekova i pripravaka, prostor za specijalne materijale te čajna kuhinja.

Cijeli objekat je pod video nadzorom, ima kompjuterizovanu opremu i izvršenu fiskalizaciju izdavanja računa.

Apoteka organizira povremena kozmetička i specijalistička savjetovanja te ostvaruje vrlo korektnu saradnju sa ljekarima i zdravstvenim institucijama na području USK-a, naročito u Bihaću. Apoteka je registrovana i za izdavanje lijekova sa esencijalne liste.

Svojim uspješnim desetogodišnjim radom, te intervencijama u raznim kritičnim trenucima, Apoteka T&A stekla je neograničeno povjerenje mnogih pacijenata i građana.

 

Primarijus mr. ph. Aida Đug

Aida Đug je vlasnik i direktor privatne Apoteke T&A. Kao diplomirani faramceut ima bogato dvadesetogodišnje iskustvo u apotekarskom poslovanju i značajne rezultate u zaštiti zdravlja stanovništva na području USK-a, zo što je dobila zasluženo priznanje Federalnog ministarstva zdravstva i socijalne politike te naziv primarijus u 2006. godini. Deset godina je radila u Gradskoj apoteci, gdje je jedno vrijeme bila direktorica te ustanove, a nakon toga u privatnoj apoteci. Cijeli ratni period radila je na zdravstvenoj zaštiti stanovništva i boraca.

U periodu od 1989. do 2006. godine kao vanredni profesor u Srednjoj medicinskoj školi izvela je mnoge generacije farmaceutskih tehničara. Bila je predsjednik komisije za polaganje stručnog ispita za farmaceutske tehničare.

Kao dugogodišnji član Međukantonalne farmaceutske komore i Farmaceutskog društva BiH daje značaj doprinos razvoju "dobre apotekarske prakse".

Na relaciji farmaceut - lijek - pacijent doprinos daje i učešćem u mnogim informativnim emisijama. Učešćem na deset evropskih i svjetskih kongresa farmaceuta, te više simpozijuma i seminara iz oblasti farmacije osigurava najbolji put za primjenu savremenih dostignuća u vlastitoj apoteci i praksi.

Najkraći životopis ističe da je rođena 3. jula 1965. godine u Bihaću. Kćerka je Đug Omera i Đug (Midžić) Hadžere, zvane Aja. Osnovnu školu i gimnaziju je završila odličnim uspjehom u Bihaću, a farmaceutske studije u Sarajevu, akademske 1987/1988. godine.

Ima dvoje zlatne djece - Tijanu  i Anrija .